HODNOTY

Názvem Konzerva vyjadřujeme, že jsme zastánci konzervativních hodnot ve výchově, vzdělávání i lidských vztazích a rodině.

1. Věrnost - vytrvalost ve vztazích, konstruktivní řešení konfliktů, aktivní odstraňování stereotypů

2. Role v rodině - tradiční rozdělení rolí v manželství, zájem o potřeby druhých, vzájemná komunikace

3. Zodpovědnost - výchova přiměřená věku, rozvoj kreativity a zájmů dítěte, učení postupného přebírání zodpovědnosti

4. Úcta k mateřství - důležitost role matky, význam matky jako vychovatelky v předškolním věku dítěte, láska a povzbuzování

5. Respektování otcovské autority - otec jako konečná autorita, uznání vlastní chyby, kázeň a řád

6. Hranice ve výchově - důležitost jasných hranic mezi manžely a dětmi, dodržování hranic, důsledky jako součást výchovy