top of page
7274628.jpg

Janovo evangelium 8,31

Ježíš řekl těm, kteří v něho uvěřili:
„Vytrváte-li v mém slově,
budete opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
 

Jsme církev Jednota bratrská

a rádi bychom Vás pozvali

na naše shromáždění

v Praze.

Neděle 4. 6.

Přednáška pro veřejnost

16:00 - 18:00

Snímek obrazovky 2022-08-21 v 8.38.04.png

Shromáždění pro veřejnost

každé pondělí

od 19:00

Zveme Vás na setkání s lidmi, jejichž život se změnil díky osobnímu setkání s Bohem. V rámci tohoto setkání se budeme rádi modlit i za Vaše potřeby a uzdravení. Každou svou starost můžeme předat Bohu, protože jemu na nás záleží. Bůh, bohatý v milosrdenství, Otec veškeré útěchy, nám dává všem bez výhrad a bez výčitek.
S Bohem se můžeš setkat dnes i Ty.

priscilla-du-preez-Fv-R2X5rNvE-unsplash.jpg

Na našich shromážděních kážeme Boží slovo, kterému sami věříme a modlíme se za potřeby lidí, protože jsme poznali, že Bůh existuje a odměňuje se těm, kteří ho hledají.

Na tomto světě není nic, co by člověka udělalo skutečně šťastným a spokojeným. Vše po nějakém čase omrzí, ze všeho se jednou stane rutina. Pouze Boží slovo zůstává živé navěky a každý den může měnit náš život a uspokojit naši vnitřní touhu po věčnosti, ke které jsi i Ty byl stvořen.

Naším posláním je to, co jsme sami poznali, předávat dál. Na místě Kristově tak vyzýváme lidi, aby se smířili s Bohem, protože Bůh se chce dát každému poznat. Udělal vše proto, aby kdokoli se s ním mohl osobně setkat a neživořil už v otroctví hříchu, odmítnutí a klamných žádostech tohoto světa. Tato pravda (evangelium) není jen nějaké učení, které má polepšit člověka. Je to pravda, která se skrze víru stává v našich životech Boží mocí a činí nás svobodnými od každé starosti, strachu a nutkání.

Ježíš je ta jediná cesta k Otci, živá pravda a plnohodnotný život. Vše co nám nabízí kdekoli jinde je pomíjivé a nemůže skutečně a trvale uspokojit srdce člověka. 

Zveme Vás na dobrodružnou cestu,

která je popsána v úvodním verši z Janova evangelia.

UVĚŘIT
V JEŽÍŠE

VYTRVAT
V JEHO SLOVĚ

BÝT VYUČOVÁN
OD JEŽÍŠE

POZNÁVAT PRAVDU

STÁVAT SE
SVOBODNÝM

bottom of page