KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

Chcete přihlásit sebe nebo své dítě na některou naši akci? Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty:

 

1) Potvrzení o bezinfekčnosti

Je to prohlášení o zdravotním stavu Vašeho dítěte v den odjezdu na akci, proto musí být vyplněno a podepsáno ten den.

 

2) Nástupní list dítěte

Jedná se o kontakt na pojišťovnu dítěte a na jeho rodiče. Spolu s tímto formulářem musí být předán i průkaz pojištěnce. Pouze originál, ne kopie!! Součástí tohoto formuláře je i zkrácená verze potvrzení o bezinfekčnosti, jestliže tento formulář odevzdáte spolu s dítětem v den nástupu na akci, není nutné již vyplňovat samostatné potvrzení o bezinfekčnosti.

 

3) Posudek lékaře

Jedná se o posudek, který Vám vystaví ošetřující lékaž Vašeho dítěte. Jestliže nemá svůj formulář, můžete mu poskytnout tento náš. Potvrzení platí po dobu jednoho roku a můžete ho použít i na další dětské akce pořádané jinými organizacemi. My Vám jej po skončení naší akce vrátíme spolu s průkazem pojištěnce a záznamem o výskytu klíšťat.

 

5) Leták Sboru Jednoty bratrské Praha - všeobecný

6) Zásady ochrany osobních údajů