300 x 300

 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI - 300 x 300

Hledáme dobrovolníky, kteří by pravidelnou částkou podpořili rekonstrukci Komunitního centra Konzerva, díla Sboru Jednoty bratrské v Praze. Sbor čítá několik desítek dobrovolníků, kteří investují svůj čas do zájmových aktivit a programů pro děti, mládež i celé rodiny. V dnešní době sdružujeme okolo 250 lidí, kteří využívají naše služby prostřednictvím různých klubů, workshopů, táborů, osobního poradenství, mobilních dílen, preventivní péče na školách nebo služby mezi seniory.

Většina těchto aktivit probíhá na sborovém domě Jednoty bratrské v Praze, kde našlo své zázemí hlídání dětí, výuka jazyků, Komunitní centrum Konzerva, kluby pro děti a mládež. V roce 2012 jsme přikoupili sousední dům, abychom mohli nabídku pro veřejnost rozšířit o další aktivity. Na základě tohoto rozhodnutí vznikla kreativní truhlářská dílna, vzdělávací centrum T4M a scrapbookový klub.
 
Momentálně probíhá v několika fázích rekonstrukce celého objektu, díky které rozšíříme stávající prostory a upravíme je pro rostoucí klientelu. Vytváříme ze dvou domů jeden celek, ve kterém bude komunitní centrum snadněji nabízet své služby každému, od malých dětí po dospělé jednotlivce, celé rodiny i seniory.

 

1. fáze stavby (2016–2018)
Postavili jsme nové křídlo domu, ve kterém vzniklo šest bytů. Z prodeje pěti bytů jsme mohli uhradit nákup pozemku a vybudování nové dílny v suterénních prostorech pro kreativní kluby a výrobu, šestý byt nám poskytuje zázemí pro některé naše aktivity a kavárnu.
 

2. fáze stavby (2017–2020)
Rekonstrukce sálu, kanceláře pro administrativu sboru, T4M a Cool Woodu, skladových prostor a klubovny. Dodělání této fáze nám nyní poskytuje větší komfort pro naše přednášky, mateřské centrum a kavárnu, výuku jazyků i skladování veškerého materiálu.

3. fáze stavby (2020–2022)
Stavba nového vchodu a sociálního zázemí pro sál, klubovny a dílnu, vybudování druhé dílny a malé garsonky pro hosty, úprava venkovních teras. Po dokončení této třetí fáze stavby tak budeme disponovat dostatečnými prostory pro volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity a klubovou činnost i výrobním a skladovým zázemím.


Děkujeme všem, kteří nás v tomto projektu podporují a pomáhají nám.

S tímto záměrem nám můžete pomoci i Vy.
 

Pokud chcete podpořit naši stavbu a činnost, budeme Vám vděční za jakýkoli příspěvek na účet: 171947020/0600 pod variabilním symbolem 001.

Pravidelný příspěvek v ceně jedné kávy (tedy 50 Kč), který nám měsíčně pošlete, je pro nás velkou pomocí. Pokud se deset lidí rozhodně věnovat nám jednou měsíčně částku ve výši vstupného do kina, tedy okolo 250 Kč, podaří se nám za rok tímto způsobem vybrat 24 000 Kč, tedy poměrně velkou částku. Pokud by 300 lidí, kteří využili naše služby, přispěli měsíčně 300 Kč, máme za pět let vybranou polovinu peněz potřebných na celou rekonstrukci. 
 
Zvažte, zda existuje něco, co můžete dát ve prospěch našeho společného díla, a podpořit i drobným darem provoz komunitního centra, ve kterém najdou své zázemí děti, maminky na mateřské dovolené, svobodní lidé i celé rodiny.

Aktuality z pokračující stavby můžete sledovat na facebookovém profilu.

 

VARIABILNÍ SYMBOLY

Přispět také můžete na konkrétní činnost, potřebu Sboru JB Praha. Přispívat můžete jednorázově nebo pravidelně na účet: 171947020/0600. Účel pomoci určíte zadáním příslušného variabilního symbolu z níže uvedeného seznamu:

101 – dary/desátky členů církve

102 – 300 x 300

Aktivity sboru:

201 – sborový dům, stavba
203 – sboroví zaměstnanci a brigádníci
205 – Campus Dobřív

206 – provoz sborového domu
207 – soud

Nadsborové:

401 – celocírkevní akce
403 – Polsko - ÚR

404 – celocírkevní sirotci a vdovy

405 – celocírkevní sbírky

 
stavba2.jpg

VARIABILNÍ

SYMBOLY

PODPORUJÍ NÁS

PODPORUJÍ NÁS