OFF ROAD

Marvánovi
Jana Krejčíková

Název Off road nám připomíná, že můžeme opustit své zajeté koleje, představy a způsoby jak žijeme. Můžeme "vyjet'' z oblasti kalkulů do oblasti víry. Myšlenka této pomoci stojí na jednoduchých biblických pravdách: Když pouštíme svůj chléb po vodě určitě se s ním v pravý čas setkáme, co zaséváme, to budeme sklízet, kdo dává hojně, bude hojně požehnán. Pokud žijeme ve vděčnosti a důvěře Bohu, uvědomuje si, že máme více než si zasloužíme a náš život se opírá o jen Boží milost a péči. Vidíme potřeby těch, kteří začínají od nuly a sami pomáhají druhým. Lidé kolem nás potřebují naší pomoc a my máme možnost s nimi spolupracovat a požehnat jim fromou peněz, služby, modliteb, nebo i konkrétními služebníky, které dáme k dispozici. Naší touhou je pomáhat těm, kteří dělají smyslupnou práci pro druhé a potřebují sami pomoc. 

 

Od roku 2004 do roku 2010 jsme podporovali různé menší sbory v ČR pravidelnými měsíčními částkami, nebo konkrétními akcemi. Některé sbory se účastnili našich sborových dovolených, nebo jsme jim pomáhali s jejich projekty, nebo nákupem různého vybavení. Několik let jsme také pomáhali Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové s realizací jejich akcí.

 

V roce 2010 byl Tomáš Růžička na misijní cestě v Novosibirsku a od následujícího roku uvolnil sbor v Praze jeho rodinu pro službu v Nowé Soli v Polsku, kde pomáhali zakládat novou práci Jednoty bratrské ve které dnes pokračují manželé Šedovi. Z pražského sboru Jednoty bratrské jsme od roku 2010 vyslali pět rodin a jednu svobodnou dívku, k samostatné službě na různých místech. 

 

2010 - Marvánovi - Ivančice - stránky jazykové školy a sboru

2012 - Šedovi - Nowa Sól (Polsko) - blog (ČJ) a stránky Nadace (PL)

2014 - Krausovi - Rokycany - Komunitní centrum ROKO z. ú.

2015 - Jana Krejčíková - Ivančicestránky jazykové školy a sboru

2016 - Svobodovi - RokycanyKomunitní centrum ROKO z. ú.

2016 - Balcarovi - Sobotka - kontakt na sbor a jeho facebookový profil

2019 - Bíbovi - Ivančice - stránky jazykové školy a sboru

Šedovi
Svobodovi
Krausovi
Balcarovi
Bíbovi