HISTORIE

STRUKTURA

Členství v JB Praha není určováno na základě povinností, ale osobního rozhodnutí jednotlivců sdílet ve svém životě základní hodnoty, ke kterým se hlásí celá Jednota bratrská. Naši otcové ve staré Jednotě bratrské rozdělovali členskou základnu sborů na tři skupiny lidí: Počínající, Prospívající a K dokonalosti se nesoucí. Navazujeme na tradice našich otců a i dnes dělíme členy v Jednotě bratrské i v pražském sboru do tří skupin: Přicházející, Zůstávající a Sloužící. Tyto skupiny nejsou kastováním lidí, ale odrážejí jejich rozhodnutí, jak se chtějí zapojit do práce našeho sboru a ztotožnit s našimi základními hodnotami. Nikdo není tlačen stát se součástí konkrétní skupiny. Může se rozhodnout podle toho, co mu vyhovuje na základě své víry a poznání. Pokud se někdo nachází ve skupině, která mu nevyhovuje, má možnost změnit svůj přístup ke sboru, našim hodnotám a stát se součástí skupiny, která více odráží jeho rozhodnutí.

 

- Přicházející - jedná se o široký okruh lidí, kteří navštěvuji náš sbor a aktivity, které pořádáme. Jejich návštěvy jsou pravidelné, nebo občasné. Tito lidé mohou využívat naše nabídky, které pro širokou veřejnost připravujeme. Zábavné akce, tábory pro děti, přednášky, nebo i naše shromáždění, kde se mohou s naším sborem seznámit ještě více. Je úplně jedno jestli je tento člověk věřící, nebo nevěřící a jak moc souhlasí s křesťanstvím, naše akce využívá, jelikož mu vyhovují svým obsahem. 

 

- Zůstávající - jsou pravidelnými návštěvníky našeho sboru a našich aktivit. Jsou to lidé, kteří aktivně využívají naše služby. Lidé v této skupině sboru se zapojují do pravidelných klubů, navštěvují naše shromáždění, mohou využít pastýřskou službu sboru, jestliže cítí tuto potřebu, nebo chtějí-li s něčím poradit. Opět se nemusí nutně jednat jen o věřící. Lidé v této skupině teprve o Ježíši Kristu přemýšlejí, nebo věří v jeho existenci, což jim stačí. Více než tento servis od sboru neočekávají. Tito lidé by měli určitým způsobem náš sbor finančně podporovat, neboť využívají pravidelně jeho služby. Nemusí se však do této práce sami aktivně zapojovat

 

- Sloužící - jedná se o lidi, kteří nejen využívají služby a aktivity sboru, nýbrž  se na jejich tvorbě sami aktivně podílejí. Lidé této skupiny reprezentují svými životy naše základní hodnoty a jsou zapojeni v pastýřské péči sboru, který je rozdělen do domácích skupinek podle pohlaví. Ve svých životech jsou vykazatelní, pravidelně se podílejí na financování sboru a jeho práce skrze desátky a sbírky. Základním předpokladem pro účast v této skupině, je plné poddání svého života Ježíši Kristu. Jen v jeho síle můžeme nejen sloužit druhým a finančně se podílet na této práci, ale zažívat při tom Jeho pokoj, radost a odpočinutí. Pokud tyto věci skrze nás nedělá Kristus, stanou se nám brzy nepříjemným břemenem. Lidé v této skupině se dobrovolně rozhodli stát se plnoprávnými členy našeho sboru a byli za ně přijati správcem sboru. Vztahují se na ně všechny práva a povinnosti popsané v ústavě Jednoty bratrské část třetí.

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

PASTÝŘSKÁ SLUŽBA

Pastýřská služba je určena těm, kteří se rozhodli poddat svůj život Kristu, nechat se jím použít a být tu pro druhé. Lidé, kteří se takto rozhodnou se mohou stát Sloužícími (viz Členská základna). Každý Sloužící (na své přání také Přicházející) má ve sboru někoho, na koho se může obrátit se svou starostí, či otázkou. Někoho, kdo ho nasměruje k tomu, kdo tyto otázky zodpovídá a naše starosti řeší - na Ježíše v nás. Usilujeme o to, aby každý v našem sboru rozuměl tomu, co děláme a proč to děláme, aby se sám mohl nechat Ježíšem použít a tím se podílet na naší společné práci. 

 

Lidi, na které se ostatní obracejí nazýváme pojmem "pastýři". Jsou to vždy lidé stejného pohlaví jako ti, kterým slouží. Jsou jim nablízku, modlí se za ně a povzbuzují je k tomu, aby jejich životy byly plně poddány Kristu. Scházejí se zhruba jednou měsíčně osobně na tzv. pastýřských setkáních. A pravidelně také v tzv. "skupinkách". Zde se lidé sdílejí ve větším počtu (zvlášť svobodní muži, ženatí muži, svobodné ženy a vdané ženy).

 
 
 

ZAMĚSTNANCI

Tomáš Růžička

Tomáš Růžička

 

- Správce sboru Jb Praha

- Gastronomické aktivity Jb Praha

- Koučovská služba sborům Jednoty bratrské

- Misijní činnost v Polsku

Kateřina Růžičková

Kateřina Růžičková

 

- Miniškolka KC Konzerva

- Zdravotník sboru 

- Pastýřská služba a vedení skupinky žen

Jana Hučíková

Jana Hučíková


- Vedení účetní a daňové agentury Luca poradenství

akt1_edited.jpg

Eva Marková

- Miniklub KC Konzerva

- Práce pro účetní a daňovou agenturu Luca Poradenství

- Pastýřská služba a vedení skupinky dívek

CB373963-B597-4858-8399-AA06FBB2B03D_edited.jpg

Ester Horáková

 

- Práce pro účetní a daňovou agenturu Luca Poradenství

 

DOBROVOLNÍCI

Kateřina Růžičková

Tomáš Kučera

- Vedoucí sboru Jb Praha

- Pastýřská služba a vedení skupinky mužů
- Vedení truhlářské společnosti Cool Wood s.r.o.

Pavel Krejčík

Aleš Marek

 

- Vedoucí sboru Jb Praha

- Pastýřská služba a vedení skupinky mužů
- Koordinátor veřejných aktivit Komunitního centra Konzerva

Kryštof Halda

Kryštof Halda

- Vedoucí sboru Jb Praha

- Pastýřská služba a vedení skupinky mužů

Tomáš Růžička

Richard Kraus

 

- Pověřený pracovník pro Rokycansko

253043_1387195536357_4184017_n_edited_ed

Etela Kučerová


- Koordinátor ubytování v Campusu Dobřív