Kurz účetnictví

Zveme Vás na dva nezávislé víkendové semináře zaměřené na finance.

Termín: 21. - 23. 7. 2017 

               18. - 20. 8. 2017

Místo: Na Vysoké II 300/22, Praha 5 150 00

Přednáší: Jana Hučíková, člen komory daňových poradců.

Cena: 800 Kč za jeden víkendový seminář od pátku do neděle.

Pro mimopražské můžeme zajistit ubytování a jídlo, které však nejsou v ceně kurzu.

Další informace a přihlášení: na e-mail jana@jbpraha.cz

KURZY ÚČETNICTVÍ

 

 1. Úvod 

 • Úvod do účetnictví – základní pojmy 

 • Účetní zásady 

 • Účetní vs daňová evidence 

 • Účetní doklady - podle druhu, podle počtu zápisu, podle obsahu

 • Náležitosti účetního dokladu

 

2. Majetek podniku a jeho formy  

 • Dlouhodobý  - hmotný, nehmotný, finanční

 • Oběžný (krátkodobý) - zásoby, finance, pohledávky

 • Zdroje financovaní majetku - vlastní kapitál, cizí zdroje 

 

3. Rozvaha podniku 

 • Aktiva / Pasiva = majetek podniku a zdroje financovaní, jednotlivé položky

 • Vysvětlení principu aktivních a pasivních učtů

 • Počátecní a konečné zůstatky na účtech, pohyby na účtech

 

4. Účtování na rozvahových a výsledkových účtech 

 • Účtování jednotlivých účetních dokladů 

 • Princip Má dáti / Dal 

 • Zápisy účetních případů do účetního deníku 

 • Výsledkové účty - nákladay Má  dáti / výnosy Dal – hospodářský výsledek (zisk / ztráta) 

 • Hospodářský výsledek – zdroje financování 

 

5. Účtová rozvaha  

 • Jednotlivé účetní třídy 

 • Rozvahové účty

 • Odpisy dlouhodobého majetku

 • Časové rozlišení nákladů a výnosů 

 • Zařazení a rozlišování jednotlivých nákladů a výnosů 

 

6. Počítání souvislých příkladů  

 • Procvičování příkladů  

 

7. Účetní software 

 • Praktická ukázka účtování a výstupů z účetního software 

 • Možnosti na trhu 

 

8. Účetní uzávěrka a daňové přiznání 

 • Jak uzavřít jednotlivé účty - inventarizace

 • Co je podkladem pro daňové přiznání  

 • Daňové / nedaňové náklady 

 • Zdanitelné / osvobozené výnosy 

 • Zisk / ztráta

 

9. Daňová evidence 

 • Rozdíl mezi účetnictvím a DE – zopakovaní (příjmy/výdaje)  

 • Zápisy v DE 

 • Uzávěrka roku + podklad pro daňové přiznání  

 

10. Mzdová problematika 

 • Zákoník práce

 • Zaměstnanci / freelances 

 • Zákon o daních z příjmů 

 • Sociální a zdravotní pojištění 

 • Výpočet mzdy 

 

 

DAŇOVÝ KURZ 

 

 1. Přímé / nepřímé daně 

 2. Daň z příjmů - fyzické / právnické osoby, srážkové daně 

 3. DPH

 4. Daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti 

 5. Daň silniční

 6. Ostatní předpisy – Daňový řád, zákon o EET, Občanský zákoník, Zákoník práce, Živnostenský zákon, atd. 

 

OSTATNÍ 

 

 1. Specifika vedení účetnictví pro neziskové organizace 
 2. Jak založit společnost 

 3. Osobní poradenství 

© 2014 - 2020 Time 4 Meeting. Made by CW design.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now