© 2014 - 2020 Time 4 Meeting. Made by CW design.

Kurz účetnictví

Zveme Vás na dva nezávislé víkendové semináře zaměřené na finance.

Termín: 21. - 23. 7. 2017 

               18. - 20. 8. 2017

Místo: Na Vysoké II 300/22, Praha 5 150 00

Přednáší: Jana Hučíková, člen komory daňových poradců.

Cena: 800 Kč za jeden víkendový seminář od pátku do neděle.

Pro mimopražské můžeme zajistit ubytování a jídlo, které však nejsou v ceně kurzu.

Další informace a přihlášení: na e-mail jana@jbpraha.cz

KURZY ÚČETNICTVÍ

 

 1. Úvod 

 • Úvod do účetnictví – základní pojmy 

 • Účetní zásady 

 • Účetní vs daňová evidence 

 • Účetní doklady - podle druhu, podle počtu zápisu, podle obsahu

 • Náležitosti účetního dokladu

 

2. Majetek podniku a jeho formy  

 • Dlouhodobý  - hmotný, nehmotný, finanční

 • Oběžný (krátkodobý) - zásoby, finance, pohledávky

 • Zdroje financovaní majetku - vlastní kapitál, cizí zdroje 

 

3. Rozvaha podniku 

 • Aktiva / Pasiva = majetek podniku a zdroje financovaní, jednotlivé položky

 • Vysvětlení principu aktivních a pasivních učtů

 • Počátecní a konečné zůstatky na účtech, pohyby na účtech

 

4. Účtování na rozvahových a výsledkových účtech 

 • Účtování jednotlivých účetních dokladů 

 • Princip Má dáti / Dal 

 • Zápisy účetních případů do účetního deníku 

 • Výsledkové účty - nákladay Má  dáti / výnosy Dal – hospodářský výsledek (zisk / ztráta) 

 • Hospodářský výsledek – zdroje financování 

 

5. Účtová rozvaha  

 • Jednotlivé účetní třídy 

 • Rozvahové účty

 • Odpisy dlouhodobého majetku

 • Časové rozlišení nákladů a výnosů 

 • Zařazení a rozlišování jednotlivých nákladů a výnosů 

 

6. Počítání souvislých příkladů  

 • Procvičování příkladů  

 

7. Účetní software 

 • Praktická ukázka účtování a výstupů z účetního software 

 • Možnosti na trhu 

 

8. Účetní uzávěrka a daňové přiznání 

 • Jak uzavřít jednotlivé účty - inventarizace

 • Co je podkladem pro daňové přiznání  

 • Daňové / nedaňové náklady 

 • Zdanitelné / osvobozené výnosy 

 • Zisk / ztráta

 

9. Daňová evidence 

 • Rozdíl mezi účetnictvím a DE – zopakovaní (příjmy/výdaje)  

 • Zápisy v DE 

 • Uzávěrka roku + podklad pro daňové přiznání  

 

10. Mzdová problematika 

 • Zákoník práce

 • Zaměstnanci / freelances 

 • Zákon o daních z příjmů 

 • Sociální a zdravotní pojištění 

 • Výpočet mzdy 

 

 

DAŇOVÝ KURZ 

 

 1. Přímé / nepřímé daně 

 2. Daň z příjmů - fyzické / právnické osoby, srážkové daně 

 3. DPH

 4. Daň z nemovitostí a daň z nabytí nemovitosti 

 5. Daň silniční

 6. Ostatní předpisy – Daňový řád, zákon o EET, Občanský zákoník, Zákoník práce, Živnostenský zákon, atd. 

 

OSTATNÍ 

 

 1. Specifika vedení účetnictví pro neziskové organizace 
 2. Jak založit společnost 

 3. Osobní poradenství 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now