top of page
narys.png
6a.jpg
IMG_8945.jpg
DSC_1855.jpg

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ať už si u nás objednáte dřevěné hry či nábytek, nebo jste ubytovaní v Campusu Dobřív, potřebujeme Vaše základní osobní údaje, aby naše služby pro Vás mohly být řádně dodány. Vámi poskytnuté osobní údaje ovšem používáme jedině v souvislosti s těmi našimi službami, které se rozhodnete využít, a bez Vašeho souhlasu je nešíříme a nikomu neoprávněně nepředáváme.

 

Kdo údaje zpracovává?

Cool Wood s.r.o., se sídlem Na Vysoké II 300/22, Radlice, 150 00 Praha 5,
IČ: 242 62 862 vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. C 198482, zpracovává osobní údaje dle níže uvedených podmínek a zásad.

 

Jaké údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a nákupem našich výrobků – především pokud jste ubytováni v Campusu Dobřív nebo odebíráte naše výrobky. Druhy údajů, které zpracováváme, se mohou lišit podle typu služby či výrobku. Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím osobám; pokud ovšem používáme v rámci poskytování služeb jiných osob, jsou tyto vždy zavázány mlčenlivostí. 

 

Po jakou dobu jsou údaje zpracovávány?

Vaše údaje zpracujeme pouze po minimální nezbytnou dobu, tedy po dobu trvání Vaší smlouvy s námi a nejdéle po dobu tří následujících let.

 

Osobní údaje ubytovaných v Campusu Dobřív

Pokud si u nás objednáte ubytování, potřebujeme Vaše údaje v rozsahu, který nám předepisuje zákon, tedy jméno a příjmení, dobu ubytování, adresu místa trvalého pobytu a číslo občanského průkazu.

 

Osobní údaje zákazníků E-shopu Cool Wood

Pokud si u nás objednáte zboží, budeme potřebovat Vaše údaje v takovém rozsahu, abychom mohli splnit naše povinnosti ze smlouvy.

 

Prohlížení našich webových stránek a profilů na sociálních sítích

Naše webové stránky nesbírají ani neshromažďují žádné osobní údaje kromě dat, která sbírá systém automaticky (IP adresy, soubory cookies) za účelem provozu a zabezpečení webu. Tato data však nepředáváme třetím stranám.

 

Zasílání marketingových sdělení

Nabídky našich služeb budete dostávat jen tehdy, pokud nám dáte svůj souhlas s jejich zasíláním. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním prostého e-mailu o tom, že si nepřejete dostávat další nabídky, a to na adresu uvedenou v zápatí každého e-mailu s nabídkou.

Na základě čeho údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů, kterými jsou:

Plnění právní povinnosti – některé údaje musíme shromažďovat ze zákona jako zaměstnavatel o svých zaměstnancích, nebo v souvislosti s fakturací za naše služby.

Plnění smlouvy – toto jsou všechny naše vztahy s Vámi jako našimi zákazníky, ať už našich služeb využíváte v jakémkoliv rozsahu. 

Oprávněný zájem – zejména tehdy, pokud jste v minulosti projevili svůj zájem o naše služby nebo jste aktuálně našimi klienty, dáme Vám vědět ohledně podstatných novinek v naší činnosti.

Váš souhlas – v některých případech, zejména u obchodních nabídek, Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním vašich údajů, který můžete či nemusíte udělit a kdykoli později máte právo jej odvolat.

 

Jaká máte práva, když zpracováváme Vaše údaje? 

Právo na přístup. Máte právo vyžádat si informaci, zda vaše údaje spravujeme a případně i kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. 

 

Právo na opravu. V případě neshod ohledně oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů máte právo na opravu námi zpracovaných údajů, jakmile nám je sdělíte.

 

Právo na výmaz. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. To se týká zejména situací, kdy již údaje nejsou potřebné, případně když odvoláte svůj souhlas se zpracováním (pokud je zpracování údajů založeno na takovém souhlasu).

 

Právo podat stížnost. Pokud nebudete spokojeni s naším zacházením s osobními údaji nebo se budete domnívat, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo požadovat náhradu škody způsobené nesprávným postupem.

 

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem ani v rámci naší společnosti nedochází k profilování osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se kdykoliv můžete obrátit na jednatelku společnosti, Mgr. Janu Hučíkovou, na e-mailu fakturace@coolwood.cz.

bottom of page