top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje zpracovává?

Poskytujeme pro Vás kvalitní účetní a daňové služby. Aby naše pomoc byla užitečná, potřebujeme vědět něco o Vás i Vašich zaměstnancích či klientech, zvlášť pokud zpracováváme Vaši mzdovou agendu či účetnictví. Poskytnuté osobní údaje ovšem používáme jedině v souvislosti s těmi našimi službami, které se rozhodnete využít, a bez Vašeho souhlasu je nešíříme a nikomu neoprávněně nepředáváme.

 

Jaké údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb – především pokud jde o daňové poradenství či účetnictví. Druhy údajů, které zpracováváme, se mohou lišit podle vámi zvoleného rozsahu služeb. Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím osobám; pokud ovšem používáme v rámci poskytování služeb jiných osob, jsou tyto vždy zavázány mlčenlivostí.

Osobní údaje Vašich zaměstnanců – mzdová agenda

Pokud pro Vás zajišťujeme plnění Vašich povinností vůči zaměstnancům, zejména mzdovou a související agendu, potřebujeme osobní údaje Vašich zaměstnanců z jejich spisu zaměstnance, podle okolností včetně údajů nezbytných pro komunikaci s příslušnými orgány veřejné správy.

 

Osobní údaje Vašich klientů – účetnictví

Pokud pro Vás zajišťujeme služby účetnictví, zpracováváme při této službě také některé osobní údaje Vašich klientů či jiných spolupracovníků.

 

Prohlížení našich webových stránek a profilů na sociálních sítích

Naše webové stránky nesbírají ani neshromažďují žádné osobní údaje kromě dat, která sbírá systém automaticky (IP adresy, soubory cookies) za účelem provozu a zabezpečení webu. Tato data však nepředáváme třetím stranám.

 

Zasílání marketingových sdělení

Nabídky našich služeb budete dostávat jen tehdy, pokud nám dáte svůj souhlas s jejich zasíláním. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním prostého e-mailu o tom, že si nepřejete dostávat další nabídky, a to na adresu uvedenou v zápatí každého e-mailu s nabídkou.

 

Na základě čeho údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů, kterými jsou:

Plnění právní povinnosti – některé údaje musíme shromažďovat jako zaměstnavatel o svých zaměstnancích, nebo v souvislosti s fakturací za naše služby.

Plnění smlouvy – toto jsou všechny naše vztahy se zákazníky, ať už našich služeb využívají v jakémkoliv rozsahu. 

Oprávněný zájem – zejména tehdy, pokud jste v minulosti projevili svůj zájem o naše služby nebo jste aktuálně našimi klienty, dáme Vám vědět ohledně podstatných .

Váš souhlas – v některých případech vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním vašich údajů, který můžete či nemusíte udělit a kdykoli později máte právo jej odvolat.

 

Jaká máte práva, když zpracováváme Vaše údaje? 

Právo na přístup. Máte právo vyžádat si informaci, zda vaše údaje spravujeme a případně i kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. 

 

Právo na opravu. V případě neshod ohledně oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů máte právo na opravu námi zpracovaných údajů, jakmile nám je sdělíte.

 

Právo na výmaz. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. To se týká zejména situací, kdy již údaje nejsou potřebné, případně když odvoláte svůj souhlas se zpracováním (pokud je zpracování údajů založeno na takovém souhlasu).

 

Právo podat stížnost. Pokud nebudete spokojeni s naším zacházením s osobními údaji nebo se budete domnívat, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo požadovat náhradu škody způsobené nesprávným postupem.

 

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem ani v rámci naší společnosti nedochází k profilování osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se kdykoliv můžete obrátit na jednatelku společnosti, Mgr. Janu Hučíkovou, na e-mailu hucikova@lucaporadenstvi.cz.

bottom of page