Vedení účetnictví

Zaúčtujeme všechny Vaše doklady a zkontrolujeme jejich správnost. Na nesrovnalosti či chyby v dokladech Vás ihned upozorníme.

Zpracujeme účetní závěrku i inventarizaci.

Evidujeme samozřejmě také odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Zkonzultujeme s Vámi vše potřebné.

 

Mzdová evidence

Zpracujeme veškeré dokumenty, které potřebujete pro vyplácení Vašich zaměstnanců: mzdy, měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP i evidenční listy důchodového zabezpečení.

Vystavíme Vám potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtové listy i potvrzení pro ostatní úřady.

Vypočteme veškeré potřebné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Přihlásíme i odhlásíme Vaše zaměstnance na správě sociálního zabezpečení i zdravotních pojišťovnách.

Budeme Vás zastupovat v případě kontrol ze strany úřadů.

 

Daňové služby

Spočítáme Vaše daně.

Vyplníme daňová přiznání, která potřebujete (daň z příjmu, silniční daň, DPH).

Zpracujeme a vyplníme kontrolní hlášení k DPH.

Vypracujeme roční zúčtovaní  zálohové i srážkové daně.

Připomene Vám termíny všech Vašich daňových povinností.

Budeme Vás zastupovat v případě kontroly ze strany FÚ.

 

Daňové poradenství

Dáte-li nám svou důvěru (a plnou moc), zajistíme odklad termínu pro podání daňových přiznání a budeme Vás zastupovat v daňovém řízení a komunikaci s potřebnými úřady.

Pomůžeme Vám na Vaše přání daně také zoptimalizovat – pochopitelně v rámci zákonných možností.

 

Ekonomické poradenství

Umíme účetnictví nejen zpracovat, ale také v něm číst. To znamená, že umíme zhodnotit,, jak na tom Vaše firma je, a probrat s Vámi možnosti jejího rozvoje. Umíme zpracovat rozpočty, forecasty, případně jakékoli jiné analýzy týkající se manažerského účetnictví. 

 

Vzdělávací služby

Jsme schopni zorganizovat podle Vašich potřeb konkrétní kurzy na zakázku. 

 

Realizované projekty: 

Kurz základů účetnictví,

Kurz účetnictví na pokračování,

Zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby,

Jaké daně se Vás jako fyzické osoby běžně týkají.

Využíváme online účetní software MoneyABRA FlexiBee