top of page

Vedení účetnictví

Zaúčtujeme všechny Vaše doklady a zkontrolujeme jejich správnost. Na nesrovnalosti či chyby v dokladech Vás ihned upozorníme.

Zpracujeme účetní závěrku i inventarizaci.

Evidujeme samozřejmě také odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Zkonzultujeme s Vámi vše potřebné.

 

Mzdová evidence

Zpracujeme veškeré dokumenty, které potřebujete pro vyplácení Vašich zaměstnanců: mzdy, měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP i evidenční listy důchodového zabezpečení.

Vystavíme Vám potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtové listy i potvrzení pro ostatní úřady.

Vypočteme veškeré potřebné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Přihlásíme i odhlásíme Vaše zaměstnance na správě sociálního zabezpečení i zdravotních pojišťovnách.

Budeme Vás zastupovat v případě kontrol ze strany úřadů.

 

Daňové služby

Spočítáme Vaše daně.

Vyplníme daňová přiznání, která potřebujete (daň z příjmu, silniční daň, DPH).

Zpracujeme a vyplníme kontrolní hlášení k DPH.

Vypracujeme roční zúčtovaní  zálohové i srážkové daně.

Připomene Vám termíny všech Vašich daňových povinností.

Budeme Vás zastupovat v případě kontroly ze strany FÚ.

 

Daňové poradenství

Dáte-li nám svou důvěru (a plnou moc), zajistíme odklad termínu pro podání daňových přiznání a budeme Vás zastupovat v daňovém řízení a komunikaci s potřebnými úřady.

Pomůžeme Vám na Vaše přání daně také zoptimalizovat – pochopitelně v rámci zákonných možností.

 

Ekonomické poradenství

Umíme účetnictví nejen zpracovat, ale také v něm číst. To znamená, že umíme zhodnotit,, jak na tom Vaše firma je, a probrat s Vámi možnosti jejího rozvoje. Umíme zpracovat rozpočty, forecasty, případně jakékoli jiné analýzy týkající se manažerského účetnictví. 

 

Vzdělávací služby

Jsme schopni zorganizovat podle Vašich potřeb konkrétní kurzy na zakázku. 

 

Realizované projekty: 

Kurz základů účetnictví,

Kurz účetnictví na pokračování,

Zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby,

Jaké daně se Vás jako fyzické osoby běžně týkají.

Využíváme online účetní software MoneyABRA FlexiBee

bottom of page