top of page

KE STAŽENÍ

Chcete přihlásit sebe nebo své dítě na některou naši akci? Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty:

 

1) Potvrzení o bezinfekčnosti

Je to prohlášení o zdravotním stavu Vašeho dítěte v den odjezdu na akci, proto musí být vyplněno a podepsáno ten den.

 

2) Nástupní list dítěte

Jedná se o kontakt na pojišťovnu dítěte a na jeho rodiče. Spolu s tímto formulářem musí být předán i průkaz pojištěnce. Pouze originál, ne kopie!! Součástí tohoto formuláře je i zkrácená verze potvrzení o bezinfekčnosti, jestliže tento formulář odevzdáte spolu s dítětem v den nástupu na akci, není nutné již vyplňovat samostatné potvrzení o bezinfekčnosti.

 

3) Posudek lékaře

Jedná se o posudek, který Vám vystaví ošetřující lékař Vašeho dítěte. Jestliže nemá svůj formulář, můžete mu poskytnout tento náš. Potvrzení platí po dobu jednoho roku a můžete ho použít i na další dětské akce pořádané jinými organizacemi. My Vám jej po skončení naší akce vrátíme spolu s průkazem pojištěnce a záznamem o výskytu klíšťat.

4) Směrnice Sboru JB Praha (pouze pro členy sboru)

IMG_8568.jpeg

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako místní církevní společenství máme řadu aktivit pro své členy i v rámci námi zastřešeného Komunitního centra Konzerva. Ale k tomu, abychom Vám tyto aktivity a služby mohli nabídnout, potřebujeme vědět něco o Vás: konkrétně Vaše osobní (zejména kontaktní) údaje. Vaše osobní údaje ovšem používáme jedině v souvislosti s těmi našimi službami a aktivitami, které se rozhodnete využít, a bez Vašeho souhlasu je nešíříme a nikomu neoprávněně nepředáváme.

 

Kdo údaje zpracovává jako správce?

Sbor Jednoty bratrské v Praze, se sídlem Na Vysoké II 300/22, Radlice, 150 00 Praha 5, IČ: 736 32 970, vedený v rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem evidence 12-018/2004-1612, zpracovává osobní údaje dle níže uvedených podmínek a zásad. (dále jen „Sbor“).

 

Jaké údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a aktivit – především neformálních aktivit, ale také duchovní péče. Druhy údajů, které zpracováváme, se mohou lišit podle druhu vztahu mezi vámi a Sborem.

Informace o našich pracovnících a aktivitách

Na našem webu zveřejňujeme kromě kontaktních údajů na zaměstnance i kontakty na vedoucí v různých aktivitách v rámci Sboru, abyste mohli snadno najít kontakt na toho pracovníka, kterého sháníte.

Přihlášky na aktivity

Abychom vám mohli dodat podrobnější údaje, musíme znát Vaše kontaktní údaje (resp. kontaktní údaje Vašeho dítěte – účastníka aktivity, pokud jste rodič či jiný zákonný zástupce). Tyto údaje využijeme k zaslání pozvánky a podrobnější informací a dále k následnému zasílání nabídek aktivit Sboru, zejména v rámci Komunitního centra Konzerva, případně v rámci hlídání dětí, zhruba 3x ročně. K tomuto zpracování není potřeba vašeho souhlasu, nicméně kdybyste již nechtěli nabídku zasílat, můžete nás kontaktovat na adrese sbor@jbpraha.cz.

Registrace na akce

Při registraci na některou z našich akcí potřebujeme znát a zpracovat Vaše údaje, tedy: jméno, příjmení, věk a emailovou adresu, popř. i adresu trvalého pobytu v případě ubytování, abychom mohli ověřit na místě vaši účast. Pokud je v rámci akce zajišťováno ubytování, musíme údaje předat ubytovateli za účelem jeho povinnosti vedení evidence podle příslušného zákona. Vaše údaje ani v tomto případě nepředáváme nikomu jinému.

Prohlížení našich webových stránek a profilů na sociálních sítích

Naše webové stránky nesbírají ani neshromažďují žádné osobní údaje kromě dat, která sbírá systém automaticky (IP adresy, soubory cookies) za účelem provozu a zabezpečení webu. Tato data tedy ani nepředáváme třetím stranám.

Na základě čeho údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů, kterými jsou:

Plnění právní povinnosti

– některé údaje musíme shromažďovat jako zaměstnavatel o svých zaměstnancích, nebo v souvislosti s fakturací za námi poskytnuté služby.

Plnění smlouvy

– týká se to případů, kdy se registrujete na některou z našich aktivit nebo v rámci duchovní péče pro členy.

 

Oprávněný zájem

– zejména tehdy, pokud se účastníte našich akcí nebo aktivit, můžeme vám poté několikrát ročně zaslat souhrn informací související s podobnými našimi aktivitami, dokud svůj odběr neodhlásíte.

 

Váš souhlas

– v některých případech vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním vašich údajů, který můžete či nemusíte udělit a kdykoli později máte právo jej odvolat.

 

Jaká máte práva, když zpracováváme Vaše údaje? 

Právo na přístup.

Máte právo vyžádat si informaci, zda vaše údaje spravujeme a případně i kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. 

 

Právo na opravu.

V případě neshod ohledně oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů máte právo na opravu námi zpracovaných údajů, jakmile nám je sdělíte.

 

Právo na výmaz.

Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. To se týká zejména situací, kdy již údaje nejsou potřebné, případně když odvoláte svůj souhlas se zpracováním (pokud je zpracování údajů založeno na takovém souhlasu).

 

Právo podat stížnost.

Pokud nebudete spokojeni s naším zacházením s osobními údaji nebo se budete domnívat, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo požadovat náhradu škody způsobené nesprávným postupem.

 

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem ani v rámci Sboru nedochází k profilování osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se kdykoliv můžete obrátit na Tomáše Kučeru, vedoucího sboru,

na emailu: sbor@jbpraha.cz.

IMG_7127.jpg
bottom of page