MINIKLUB

Přijďte se seznámit s těmi, kteří ,,bojují’’ stejné bitvy.

Během června 2021 se vzhledem k opatřením vlády scházíme na hřišti Peroutkova

v 9:30 - 11:30. Na programu je cvičení s říkankami, edukativní hry a vyrábění.

 

Klasický provoz Miniklubu:

Náš Miniklub je otevřen všem maminkám (i tatínkům) a jejich dětem. Od většiny mateřských center liší v těchto ohledech:

• Rodiny mohou u nás strávit celý den. Dopoledne probíhá předem připravený program (viz níže), odpoledne je rodinám k dispozici zahrada, plně vybavená vším, co si jen může dítě přát (pískovištěm, klouzačkou i houpačkami). Zázemí sborového domu zároveň umožňuje maminkám uložit své mladší děti k odpolednímu odpočinku.

• Program Miniklubu citlivě reaguje na věk a potřeby dětí, které ho navštěvují. Děti do tří let tráví dopoledne spolu se svým rodičem, předškolní děti však vyrážejí již bez rodičovského dozoru na výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí s naším pracovníkem. Starší děti tak mají příležitost zažít dobrodružství v kolektivu svých kamarádů, mladším dětem i jejich rodičům toto uspořádání umožňuje prožít vzácný společný čas bez starších sourozenců. V poledne se předškolní děti vracejí na oběd, odpoledne tak tráví rodina opět pohromadě.

• Miniklub je založen na rodinné atmosféře. Tu podporuje nejen prostředí rodinného domu, ve kterém se nachází, ale i důraz, který klade na zapojení jednotlivých rodičů do běhu Miniklubu. Maminky se tak běžně podílejí na vytváření programu a samotném chodu a provozu Miniklubu.

 

Jednou ročně vyjíždějí rodiny, které Miniklub navštěvují, na společnou dovolenou.

DĚTI  O - 3 ROKY

Program Miniklubu (věková kategorie dětí 0 - 3 roky)

• cvičení spojené s říkankami a básničkami (děti se seznamují s jednotlivými částmi lidského těla, s okolní přírodou, s rodinnými vztahy...)

• svačina (z vlastních zdrojů)

• zpívání písniček (zejména lidových) doprovázené hrou na hudební nástroje

DĚTI  3 - 7 LET

Souběžně s Miniklubem probíhá v dopoledních hodinách doprovodná činnost pro děti od 3 do 7 let (tzv. Předškolák). Předškolák děti připravuje na školu v podobných oblastech jako je tomu v mateřské školce. Děti chodí do bazénu, na lezeckou stěnu a do přírody, což jim pomáhá v rozvoji fyzické kondice. Jelikož je o starší děti postaráno našimi pracovníky, mohou se maminky věnovat svým nejmenším dětem a plně se zapojit do programu Miniklubu.

 

Děti se obléknou, vezmou batůžky se svačinou a vyrazí ven v jakémkoli počasí. Hrajeme s nimi jednoduché pohybové hry, využíváme dětský přirozený pohyb jako je běhání, skákání, lezení, šplhání, házení, přetahování... Používáme blízké městské parky, hřiště či jiné tématicky vhodné lokality.

 

Vedeme děti ke zdravým pohybovým návykům (např. neházet pravou rukou s pravou nohou vepředu, vyrazit na povel start...), základním dovednostem (přeskoky snožmo i jednonož, štafetový běh...) a povzbuzujeme k týmové spolupráci (což je v tomto věku náročné, ale důležité)

 

Děti nalézají větší radost z pohybu, kterého jsou schopny. Získávají odolnost, vytrvalost a sebejistotu a zvykají si na pobyt venku v jakémkoli počasí. Také se učí nosit svůj batůžek. Následnou otužilost dětí ocení jistě i maminky, protože děti jsou pak méně náchylné k nemocem.