top of page
IMG_6253.jpg

O NÁS

Komunitní centrum KONZERVA Vám nabízí své zázemí a služby zaměřené na rozvoj komunitního života na Praze 5. Komunitní centrum zastřešuje Sbor Jednoty bratrské v Praze a jeho aktivity jsou nabízeny všem bez ohledu na jejich víru, sociální postavení, věk nebo vzdělání.

Názvem Konzerva vyjadřujeme, že jsme zastánci konzervativních hodnot ve výchově, vzdělávání i lidských vztazích a rodině:

1. Věrnost - vytrvalost ve vztazích, konstruktivní řešení konfliktů

2. Role v rodině - tradiční rozdělení rolí v manželství, zájem o potřeby druhých, vzájemná komunikace

3. Zodpovědnost - výchova přiměřená věku, rozvoj kreativity a zájmů dítěte, učení postupného přebírání zodpovědnosti

4. Úcta k mateřství - důležitost role matky, význam matky jako vychovatelky v předškolním věku dítěte, láska a povzbuzování

5. Respektování otcovské autority - otec jako konečná autorita, uznání vlastní chyby, kázeň a řád

6. Hranice ve výchově - důležitost jasných hranic mezi manžely a dětmi, dodržování hranic, důsledky jako součást výchovy

Již od roku 2004 pořádáme v našich prostorech klub pro maminky s dětmi - Miniklub. V roce 2010 jsme založili Rodinné centrum Konzerva. Od roku 2015 jsme rozšířili původní zaměření na rodiny o aktivity pro jednotlivce, děti, mládež i seniory a sloužíme tím celé komunitě v sousedství. S rozšířením zaměření jsme změnili i název na Komunitní centrum Konzerva. V rámci našich aktivit nabízíme Miniklub, hlídání dětí, různé pravidelné i nepravidelné akce, jako jsou například drakiády, dny dětí, opékání, přednášky, truhlářské dílničky a další výrobní aktivity, nebo adventní akce. V sérii setkání nabízíme kurz manželské večery. Na naší zahradě nabízíme občerstvení ve stánku Na Vysoké. V rámci sesterské organizace T4M z.ú. nabízíme kroužky a doučování pro děti, provozujeme volnočasové kluby na ZŠ Radlická a ZŠ Nepomucká, nebo také nabízíme školení programů Word a Excel. V mateřském organizaci - sboru Jednoty bratrské v Praze nabízíme duchovní péči a osobní rozhovory.

Další projekty a aktivity v rámci sesterských organizací najdete na www.jbpraha.cz 

_DSC0214.jpg
bottom of page