top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naším posláním je připravit pro Vás takové vzdělávací a zájmové aktivity, které zpestří a obohatí Váš život. Ale k tomu, abychom Vám tyto aktivity mohli nabídnout, potřebujeme vědět něco o Vás: konkrétně Vaše osobní (kontaktní) údaje. Vaše osobní údaje ovšem používáme jedině v souvislosti s těmi našimi službami a aktivitami, které se rozhodnete využít, a bez Vašeho souhlasu je nešíříme a nikomu neoprávněně nepředáváme.

 

Kdo údaje zpracovává?

T4M z.ú., se sídlem Na Vysoké II 300/22, Radlice, 150 00 Praha 5,
IČ: 028 38 575, vedená v rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 18, zpracovává osobní údaje dle níže uvedených podmínek a zásad. (dále jen „T4M“)

 

Jaké údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a aktivit – především kurzů, doučování, kroužků a táborů. Druhy údajů, které zpracováváme, se mohou lišit podle služby, aktivity, či druhu vztahu mezi Vámi a T4M.

Rozesílání informačního newsletteru

Jména a emailové adresy osob přihlášených k odběru našeho newsletteru používáme jen k zasílání této zprávy. Pokud chcete zasílání odhlásit, napište na adresu kurzy@t4m.cz a do předmětu a do těla e-mailu napište „Prosím nezasílat newsletter“. Vaše adresa bude ze seznamu odběratelů odebrána a údaje budou smazány.

Informace o našich pracovnících a aktivitách

Na našem webu zveřejňujeme kromě kontaktních údajů na zaměstnance i kontakty na vedoucí a pracovníky v různých aktivitách v rámci T4M, abyste mohli snadno najít kontakt na vedoucího právě té aktivity, která Vás zajímá.

Přihlášky na kroužky, kurzy a jiné aktivity

Abychom vám mohli dodat podrobnější údaje, musíme znát Vaše kontaktní údaje (resp. kontaktní údaje Vašeho dítěte – účastníka aktivity). Tyto údaje využijeme k zaslání pozvánky a podrobnější informací a dále k následnému zasílání nabídek aktivit a kurzů T4M zhruba 3x ročně. K tomuto zpracování není potřeba Vašeho souhlasu, nicméně kdybyste již nechtěli nabídku zasílat, můžete nás kontaktovat na adrese kurzy@t4m.cz.

Registrace na akce

Při registraci na některou z našich akcí potřebujeme znát a zpracovat Vaše údaje, tedy: jméno, příjmení, věk, emailovou adresu a telefon, popř. i adresu trvalého pobytu v případě ubytování, abychom mohli ověřit na místě Vaši účast. Pokud je

v rámci akce zajišťováno ubytování, musíme údaje předat ubytovateli za účelem jeho povinnosti vedení evidence podle příslušného zákona. Vaše údaje ani v tomto případě nepředáváme nikomu jinému.

Prohlížení našich webových stránek a profilů na sociálních sítích

Naše webové stránky nesbírají ani neshromažďují žádné osobní údaje kromě dat, která sbírá systém automaticky (IP adresy, soubory cookies) za účelem provozu a zabezpečení webu. Tato data nepředáváme třetím stranám.

Na základě čeho údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme na základě zákonných důvodů, kterými jsou:

Plnění právní povinnosti – některé údaje musíme shromažďovat jako zaměstnavatel o svých zaměstnancích, nebo

v souvislosti s fakturací za naše služby.

Plnění smlouvy – týká se to případů, kdy se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo se registrujete na některou

z našich aktivit.

Oprávněný zájem – zejména tehdy, pokud se účastníte našich akcí nebo aktivit, můžeme Vám poté několikrát ročně zaslat souhrn informací související s podobnými našimi aktivitami, dokud svůj odběr neodhlásíte.

Váš souhlas – v některých případech Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním Vašich údajů, který můžete či nemusíte udělit, a kdykoli později máte právo jej odvolat.

 

Jaká máte práva, když zpracováváme Vaše údaje? 

Právo na přístup. Máte právo vyžádat si informaci, zda Vaše údaje spravujeme a případně i kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. 

 

Právo na opravu. V případě neshod ohledně oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů máte právo na opravu námi zpracovaných údajů, jakmile nám je sdělíte.

 

Právo na výmaz. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. To se týká zejména situací, kdy již údaje nejsou potřebné, případně když odvoláte svůj souhlas se zpracováním (pokud je zpracování údajů založeno na takovém souhlasu).

 

Právo podat stížnost. Pokud nebudete spokojeni s naším zacházením s osobními údaji nebo se budete domnívat, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se v této věci na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo požadovat náhradu škody způsobené nesprávným postupem.

 

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, ani v rámci Sboru nedochází k profilování osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se kdykoliv můžete obrátit na Davida Fialu na telefonu 777 458 454.

bottom of page