top of page

KROUŽKY PRO DĚTI

Zápis na druhé pololetí

Fungování v jednotlivých epidemiologických stupních:

PES 5 - zavřeno

PES 4 - individuální konzultace

PES 3 - kroužky budou otevřeny

KROUŽKY PRO DĚTI

Ve školním roce 2022/2023 Vám můžeme nabídnout několik zajímavých kroužků z oblasti hudby, výtvarné výchovy, sportu a kreativních činností.
Pokud by Vás něco z naší nabídky zaujalo, neváhejte napsat na e-mail kurzy@t4m.cz anebo můžete své dítě rovnou přihlásit na určitý kroužek přes níže uvedený formulář
Na vybrané kroužky lze čerpat příspěvek 2000,- přes Aktivní město. Podmínky lze zjistit na www.aktivnimesto.cz

krouzky.png
Carpenter Cutting Wood
Piano Lesson
1
_DSC0245.JPG

KREATIVNÍ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Tomáš Kučera

VĚKOVÁ SKUPINA: 7 – 14 let

KAPACITA KROUŽKU: max. 10 dětí (podle počtu dětí může dojít k rozdělení kroužku do 2 hodin)

ČAS: úterý 16:30 - 17:30 I (17:30 - 18:30)

ZAČÁTEK KROUŽKU: 27. 09. 2022

CENA ZA POLOLETÍ: 2.500 Kč 

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS: 901


CÍL: rozvoj kreativity a manuální zručnosti
POPIS: Děti se naučí základní techniky práce se dřevem jako je broušení, řezání, tmelení, vrtání, lepení a patinování. Během 1. pololetí si děti vyrobí různé dřevěné výrobky.

V minulém roce si děti vyrobily např. robota, lucernu, retro domácí telefon, logickou hru s kolíčky, tank, autobus, stáj pro koníky, věšák na klíče s domečky, truck nebo ptačí budku.

TURISTICKÝ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Natanael Kulma

VĚKOVÁ SKUPINA: 8 – 15 let

KAPACITA KROUŽKU: 4 - 20 dětí 

ČAS: pátek 16:00 - 18:00

ZAČÁTEK KROUŽKU: 07. 10. 2022

CENA: 1.000 Kč za pololetí + náklady za výpravy

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS: 902 - na kroužek lze získat příspěvek 1000,- přes www.aktivnimesto.cz

CÍL: poznávání a hry v přírodě, budování týmového ducha, dovednosti spjaté s pobytem v přírodě a 1x měsíčně výlet

Více informací na webu kroužku.

HRA NA KLAVÍR

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 7+ začátečníci a mírně pokročilí

LEKTOŘI:

  • Hana Dejlová

  • Vladěna Franců

KAPACITA KROUŽKU: 

ČAS: dle individuální domluvy

ZAČÁTEK KROUŽKU: dle individuální domluvy. DÉLKA KROUŽKU: 45 minut
CENA ZA POLOLETÍ: 4.000 Kč

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS: 903


 

dorothee-kraemer-Y6Hn79vRcXU-unsplash.jp
2
Carbon Sketching
Hudební třída

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 7+ začátečníci

KAPACITA KROUŽKU: 6 dětí, skupinová výuka

ČAS: čtvrtek 13:45 - 14:30

ZAČÁTEK KROUŽKU: 06. 10. 2022

DÉLKA KROUŽKU: 45 minut
CENA ZA POLOLETÍ: 4.000 Kč

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS 903

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Natali Růžičková

VĚKOVÁ SKUPINA: 6 - 15 let

KAPACITA KROUŽKU: 4 - 10 dětí

ČAS: pondělí 17:30 - 18:30

ZAČÁTEK KROUŽKU: 03.10.2022
CENA ZA POLOLETÍ: 2.000 Kč 

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS: 905


POPIS: Výuka různých výtvarných technik, které si děti samy vyzkouší. Kurz si klade za cíl rozvíjet fantazii, zručnost a podpořit všemi způsoby kreativní záměr dítěte.
 

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 5 - 7 let

KAPACITA KROUŽKU: 5 dětí

ČAS: středa 13:45 - 14:30

ZAČÁTEK KROUŽKU: 05. 10. 2022

DÉLKA KROUŽKU: 45 minut
CENA ZA POLOLETÍ: 2.000 Kč

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS: 904


CÍL: komplexní rozvoj hudebních schopností a dovedností a celkové hudebnosti dítěte
POPIS: Kroužek si klade za cíl rozvíjet u dítěte rytmickou, melodickou, zpěvní, pohybovou i taneční složku, a to především hravou a aktivní formou, budeme se učit poznávat zvuky a tóny, výšku tónu, jeho barvu, jeho intenzitu, budeme pracovat s hudební dynamikou, zkusíme tvořit jednoduché rytmické doprovody písniček pomocí nástrojů Orffova instrumentáře, a celkově se budeme snažit u dítěte rozvíjet pozitivní vztah k hudbě. 

 

3
anglický.png

KROUŽEK NĚMČINY HROU 

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 1. - 4. třída

KAPACITA KROUŽKU: 10 dětí

ČAS: čtvrtek 14:30 - 15:15

ZAČÁTEK KROUŽKU: 06. 10. 2022

DÉLKA KROUŽKU: 45 minut
CENA ZA POLOLETÍ: 2.500 Kč

PLATBA: číslo účtu: 214374980/0600, VS: 909


CÍL: Hravou formou se seznámit se základy německého jazyka, neklade se důraz na učení, ale na vybudování pozitivního vztahu k cizímu jazyku. Budeme pracovat s obrazovým materiálem, základní slovní zásobou, aby děti získaly motivaci a byly povzbuzeny k jazykovým aktivitám všeho druhu.
 

 

přihlašovací formulář ostatní
Přihlášení na kroužek
arrow&v

Odesláním přihlášky potvrzuji, že je mi známa cena akce a jednotlivé její složky. Souhlasím s tím, že fotografie a video pořízené na akci budou použity pro informování o akci prostřednictvím internetu a sociálních sítí a souhlasím i s použitím těchto materiálů pro účely další propagace organizátora. Organizátor tyto materiály není oprávněn použít k jiným účelům, především není oprávněn jej poskytnout třetím osobám ani k jinému účelu.

Děkujeme za přihlášení!

bottom of page