KROUŽKY PRO DĚTI

Zápis na druhé pololetí

Fungování v jednotlivých epidemiologických stupních:

PES 5 - zavřeno

PES 4 - individuální konzultace

PES 3 - kroužky budou otevřeny

KROUŽKY PRO DĚTI

Ve školním roce 2021/2022 Vám můžeme nabídnout několik zajímavých kroužků z oblasti hudby, výtvarné výchovy, sportu a dalších.
Pokud by Vás něco zaujalo, neváhejte napsat na e-mail kurzy@t4m.cz, anebo můžete své dítě rovnou přihlásit na určitý kroužek přes níže uvedený formulář.

krouzky.png
Carpenter Cutting Wood
Piano Lesson
 
_DSC0245.JPG

KREATIVNÍ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Eliška Votrubcová

VĚKOVÁ SKUPINA: 7 – 14 let

KAPACITA KROUŽKU: kapacita je již naplněna!

ČAS: úterý 16:30 - 17:30

ZAČÁTEK KROUŽKU: 21. 09. 2021

CENA ZA POLOLETÍ: 1.950 Kč 
CÍL: rozvoj kreativity a manuální zručnosti
POPIS: Děti se naučí základní techniky práce se dřevem jako je broušení, řezání, tmelení, vrtání, lepení a patinování. Během 1. pololetí si děti vyrobí následující výrobky: robot, formule, loďka, vozík, lucerna, betlém, věšák na klíče s domečky, svícen.

 

TURISTICKÝ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Natanael Kulma

VĚKOVÁ SKUPINA: 8 – 15 let

KAPACITA KROUŽKU: 4 - 16 dětí (6 volných míst)

ČAS: pátek 16:00 - 18:00

ZAČÁTEK KROUŽKU: 01. 10. 2021

CENA: 1.000 Kč za pololetí + náklady za výpravy

NA KROUŽEK  JE MOŽNÉ ŽÁDAT 1000,- KČ PŘES AKTIVNÍ MĚSTO PRAHA 5

CÍL: poznávání a hry v přírodě, budování týmového ducha, dovednosti spjaté s pobytem v přírodě

Více informací na webu kroužku.

HRA NA KLAVÍR

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 7+ začátečníci a mírně pokročilí

KAPACITA KROUŽKU: kapacita je již naplněna!

ČAS: dle individuální domluvy

ZAČÁTEK KROUŽKU: dle individuální domluvy
CENA ZA POLOLETÍ: 4.000 Kč


 

dorothee-kraemer-Y6Hn79vRcXU-unsplash.jp
 
Carbon Sketching
Sports Equipment

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

VÝTVARNÝ KROUŽEK

SPORTOVNÍ KROUŽEK

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 7+ začátečníci a mírně pokročilí

KAPACITA KROUŽKU: 6 dětí (4 volná místa)

ČAS: čtvrtek 16:00 - 17:00

ZAČÁTEK KROUŽKU: 07. 10. 2021
CENA ZA POLOLETÍ: 4.000 Kč


 

VEDOUCÍ: Natali Růžičková

VĚKOVÁ SKUPINA: 6 - 15 let

KAPACITA KROUŽKU: 4 - 10 dětí (7 volných míst)

ČAS: pondělí 18:00 - 18:45

ZAČÁTEK KROUŽKU: 04.10.2021
CENA ZA POLOLETÍ: 1.500 Kč 
POPIS: výuka různých výtvarných technik


 

 

VEDOUCÍ: Daniel Horyna, Natanael Kulma, David Fiala

VĚKOVÁ SKUPINA: 9 - 16 let (případně po domluvě)

KAPACITA KROUŽKU: 5 - 20 dětí (10 míst volných)

ČAS: středa 16:00 - 17:30

ZAČÁTEK KROUŽKU: 29. 09. 2021
CENA ZA POLOLETÍ: 1.000 Kč

NA KROUŽEK JE MOŽNÉ ŽÁDAT 1000,- KČ PŘES AKTIVNÍ MĚSTO PRAHA 5

MÍSTO KONÁNÍ: tělocvična v Naskové nebo terén
CÍL: Vyzkoušení a trénování velkého množství, jak individuálních, tak především kolektivních sportů. Dále také trénink různých cviků s cílem rozvoje mobility a protažení celého těla. Kroužek se ponese v pokojné atmosféře, s důrazem na fair-play a kamarádství. Příklady sportů: fotbal, přehazovaná, basketbal, ultimate frisbee, ringo, volejbal, v zimě základy bruslení….

POMŮCKY: sportovní oblečení a obuv dle počasí, pití
 

Hudební třída

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA

VEDOUCÍ: Hana Dejlová

VĚKOVÁ SKUPINA: 5 - 7 let

KAPACITA KROUŽKU: 3 místa volná!

ČAS: středa 14:00 - 15:00

ZAČÁTEK KROUŽKU: 06. 10. 2021
CENA ZA POLOLETÍ: 1.500 Kč 
CÍL: komplexní rozvoj hudebních schopností a dovedností a celkové hudebnosti dítěte
POPIS: Kroužek si klade za cíl rozvíjet u dítěte rytmickou, melodickou, zpěvní, pohybovou i taneční složku, a to především hravou a aktivní formou, budeme se učit poznávat zvuky a tóny, výšku tónu, jeho barvu, jeho intenzitu, budeme pracovat s hudební dynamikou, zkusíme tvořit jednoduché rytmické doprovody písniček pomocí nástrojů Orffova instrumentáře, a celkově se budeme snažit u dítěte rozvíjet pozitivní vztah k hudbě. 

 

 
Přihlášení na kroužek
arrow&v

Odesláním přihlášky potvrzuji, že je mi známa cena akce a jednotlivé její složky. Souhlasím s tím, že fotografie a video pořízené na akci budou použity pro informování o akci prostřednictvím internetu a sociálních sítí a souhlasím i s použitím těchto materiálů pro účely další propagace organizátora. Organizátor tyto materiály není oprávněn použít k jiným účelům, především není oprávněn jej poskytnout třetím osobám ani k jinému účelu.

Děkujeme za přihlášení!