Dokonalý plán

Mnoho vědců a filosofů prohlašovalo, že Země je obyčejným smítkem prachu, které je unášeno nekonečným vesmírem bez záměru a významu. Nicméně, poznatky současné astronomie naznačují pravý opak. Dnes víme, že složitý život na Zemi je možný díky dokonalé souhře mnoha činitelů.

Jsme závislí na atmosféře planety bohaté na kyslík, na velkém Měsíci, na planetárních sousedech a na přesné poloze Země ve sluneční soustavě a Mléčné dráze. Ale to není všechno. Stejné faktory, které činí Zemi obyvatelnou, poskytují nejvíce možností vědeckých objevů. Existuje překvapující propojení mezi naší schopností přežít a možností pozorovat a pochopit celý vesmír. Je tento vzájemný vztah pouhou náhodou? Nebo ukazuje na hlubší pravdu o záměru a inteligentním designu vesmíru?

Paul Nelson, filozof biologie:

"Pro mě spočívá velký příslib myšlenky "intelligent design" v tom, že nám dává nový nástroj a vysvětlení, které patří do souboru nástrojů vědy. A zdravá věda je taková, která hledá pravdu a nechává důkazy promlouvat samy za sebe. Je to velmi silná myšlenka, že vesmír je racionální a pochopitelný, nesoucí podpis nějaké svrchovaná inteligence, která zamýšlela, aby tento svět byl poznatelný, pochopitelný. Tato inteligence je také podepsána pod vědeckým programem. Pak se můžete dívat na svět a svět bude dávat smysl. Pokud by se jednalo pouze o chaotické seskupení, neexistoval by žádný důvod, abychom zde očekávali nějakou logiku. Ale pokud se skutečně jedná o produkt mysli, pak můžeme začít poznávat a věda tak dostává úkol řešit tuto obrovskou nádhernou skládačku, kde můžete očekávat, že najdete logiku a krásu a srozumitelnost přímo v samotné podstatě vzniku věci."

Jonathan Wells, autor knihy Ikony evoluce:

"Když se dívám na důkazy objektivně, aniž bych předem vyloučil možnost "designu", potom se právě "intelligent design" vynoří jako nejpravděpodobnější vysvětlení. A proto věřím, že je to pravda."

Phillip Johnson, právník:

"Způsob, jakým přemýšlíme o "intelligent design" pro vytvoření např. bakteriálního bičíku, je stejný jako způsob, kterým doházíme k závěru, že "intelligent design" stál za vytvořením přívěsného lodního motoru....

Argument ve prospěch "intelligent design" je založen na pozorování faktů. A to je moje definice dobré vědy. Je to pozorování faktů. A když pozorujete fakta v přírodě, co vidíte? Vidíte neuvěřitelný složitý provázaný model.

Stephen C. Meyer,

spoluautor knihy Věda a důkaz projektu ve vesmíru:

"V 19. století vědci věřili, že existují dvě základní entity - hmota a energie. Nyní, kdy vstupujeme do 21. století, je zde ještě třetí základní entita, kterou musela věda poznat, a tou je informace. A tak když se setkáváme s biologií ve věku informací, narůstá v nás podezření, že to, co vidíme v molekule DNA, je vlastně artefakt vytvořený myslí. Artefakt inteligence. Něco, co může být vytvořeno pouze prostřednictvím "intelligent design".