Prahou přes 3 Jezy

Na sklonku září jsme vyrazili na raftech na akci Splutí přes 3 jezy. Je to akce, která probíhá každý rok 28. 9. na Vltavě.

Přes 3 jezy je tradičním pražským vodáckým závodem s historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice. Pro ty, co zrovna netouží závodit na pramici je připraveno volné splutí. Plavba kolem Vyšehradu, Národního divadla, pod Karlovým mostem a zakončená na Štvanici určitě stojí za to. Přes Prahu můžete plout na kanoi, kajaku, nafukovací kanoi nebo raftu. Naše kanoe Samba se na záludných pražských jezech určitě osvědčí.

Letos jsme vyrazili 2 rafty. Dost včas, takže jsme se nemotali s příliš mnoha dalšími účastníky. Největší atrakcí byly kromě krásných výhledů na Prahu zejména jezy. Nejvíc nás zacákal ten před Karlovým mostem. A protože jsme měli dost času, zajeli jsme si i do Čertovky. Čertovka svou krásou nezklamala.

Pražská Čertovka představuje místo, které odděluje Kampu od ostatní částí Malé Strany. Jedná se o uměle vytvořený vodní náhon, který ve 12. století vybudoval řád Maltézských rytířů, aby sloužil jako přívod vody do původních devíti malostranských mlýnů, které se kolem ostrova Kampy rozprostíraly.

Jez před Štvanicí byl už jen takovým rozloučením s pěkným půldnem na raftu. Příští rok na viděnou!