Křesťanství a alkohol

V neděli 8. 10. 2017 byla na programu přednáška „Křesťanství a alkohol“. Tomáš Růžička ji pojal neformálně ve velmi příjemném duchu. Do publika byly kladeny otázky ohledně hranice mezi závislostí na alkoholu a běžným pitím.

Postupně tak byla tato pomyslná hranice zkonkretizována. Zajímavé bylo podívat se na alkohol optikou Bible a zodpovědět si otázky, zda Ježíš pil alkohol a pokud ano, proč?

Přednáška směřovala v důležitější téma než hledání měřítka, zda pít či nepít, a to lásku k druhým. Na prvním místě není hledání toho, co ještě mohu nebo zvládnu já, ale jaký dopad má moje jednání na mé okolí a přátele. Dozvěděli jsme se, že alkohol může být vstupní branou pro deprese, nemoci a závislosti stejně jako pro naše zdraví a přátelství s lidmi. Je pouze na nás, jak ho využijeme.

Více v audio nahrávce.: