Napříč Prokopákem

S pevnou vírou, že poručíme větru, dešti jsme se v neděli 29. října vydali na výlet do Prokopského údolí. Sraz byl kousek od Mrázovky, z Anděla jsme se popovezli autobusem a dál se vydali podél řeky. Příroda k nám tentokrát nebyla příliš vlídná, poprchávání přešlo v liják doprovázený vichrem, přesto jsme se nedali a plánovanou trasu došli až do cíle, kterým byly Nové Butovice. I když se původní skupinka postupem času rozdělila na dvojičky a trojičky, byl to příjemný způsob, jak překonat vlastní pohodlnost a strávit nedělní odpoledne aktivně. Outdoor čas od času lidem z města prostě prospěje.

Prokopské údolí patří k nejkrásnějším místům na území Prahy a je častým cílem mnoha návštěvníků. Místo, které protíná naučná stezka, patří mezi vyhledávané lokality díky přírodním úkazům a zajímavostem. Kromě jezírek, lomů, a skalních výběžků, nabízí údolí útočiště k odpočinku a relaxaci.

A na co můžete narazit?

Klukovické koupaliště Až do šedesátých let minulého století se v údolí, lemovaném vápencovými skalami, rozprostíralo Klukovické koupaliště. Abychom vám připodobnili, jak asi vypadalo, můžeme jej přirovnat ke známému koupališti z Vančurova Rozmarného léta. Oblast bývalého koupaliště je vyhledávanou zastávkou na trase. Jedním z důvodů jsou atrakce pro děti, jako jsou skluzavky, pískoviště, houpačky a prolézačky. Rodiče mohou při odpočinku na lavičkách obdivovat místní ,,amfiteátr“. Ten je tvořen vápencovými skalními stěnami, ve kterých odehrávají své koncerty sluneční paprsky. Dochází tak k silnému ohřívání skal a proto se Klukovické koupaliště stává ideálním místem pro život teplomilných rostlin a živočichů.

Prokopské jezírko

Jezírko naleznete uprostřed vytěženého vápencového lomu. Na břehu jezírka je rozmístěno několik laviček, ze kterých můžete ve stínu stromů pozorovat plující kachny a labutě. U jezírka je umístěna další z informačních tabulí naučné stezky. Díky ní se dozvíte, ve kterém roce probíhala v lomu těžba vápence a k čemu se vytěžený kámen využíval. Dočtete se také, že se ve zdejších stěnách nacházejí zkameněliny velkých mlžů a že je místo, díky blízké vzdálenosti od Barrandovských filmových studií, oblíbeným místem filmařů.

Viadukt Pražského semmeringu

Prokopské údolí je přemostěno železniční tratí, která je označována Pražský semmering. Nad údolím se tak klene několik železničních viaduktů této náročné trati, přesahující převýšení 150 metrů. Viadukty jsou jedinečnou technickou mostní památkou, kterou nemůžete přehlédnout. Váš obdiv je oprávněný. Osmi kilometrový úsek, označovaný Pražský semmering byl vystavěn v letech 18868 – 1872 jako součást železniční trati, která spojovala Smíchovské nádraží a Hostivice. Trať vybudovala společnost Buštěhradská dráha. Od července 1872 po semmeringu začaly projíždět vlaky s uhlím a dřevem. Od září dráha sloužila i k přepravě cestujících. Název Pražský semmering byl odvozen od rakouské trati, která prochází horským sedlem Semmering. Trasa spojuje Dolní Rakousko a Štýrsko. Rakouská horská železnice je zapsaná na seznamu UNESCO.