Média a kritické myšlení

Zajímavá přednáška o šíření mediálních zpráv a jak se v nich orientovat.

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání.

Kritické myšlení

Základní dovedností v rámci mediální gramotnosti je kritické myšlení. Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého κριτικός/kritikos - schopnost rozhodnout či rozlišit, od κρίνω/krinó - rozlišuji, soudím) znamená schopnost.

  1. Nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení.

  2. Naivně nepřebírat tradované názory.

  3. Dokázat zaujmout odstup a připustit odlišný pohled.

  4. Vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak i jiných kvalifikovaných osob.

Věrohodnost článku

Pokud si chceme zjistit věrohodnost článku můžeme článek podrobit 5 ověřovacím krokům (podle ředitelky organizace Eyewitness Media Hub, Claire Wardleová):

  1. Zjistit původ snímku nebo videozáznamu – tedy dohledat, zda se jedná o originál.

  2. Ověřit zdro.

  3. Ověřit datum, kdy byl daný snímek či záznam zachycen.

  4. Ověřit, kde byl daný snímek či záznam zachycen.

  5. Porozumět motivaci člověka, který daný snímek či záznam publikoval, v jeho dalším užívání.

V médiích se často setkáváme s manipulací a překrucováním reality. Základními zdroji zpráv jsou obrázky a videa očitých svědků, pomocí kterých jsou podávány informace o událostech. Častým problémem však je to, že se může jednat o falešné nebo staré záběry, které souvisí se zcela jinými situacemi a událostmi. Média se snaží záměrně mystifikovat a ve snaze publikovat danou zprávu jako první, odloží často verifikaci stranou. Záměrné mystifikování má zvýšit popularitu a čtenost článků a je čím dál častější praktikou i mnoha politiků.

Odkazy na články:

Různé zajímavé odkazy k tématu dezinformace.

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani-2017/materialy/vyber-clanku-z-medii?pimcore_preview=true&_dc=1502720358446

Velká mapa českých dezinformátorů na YouTube.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-youtube-cili-na-cechy-desitky-dezinformatoru-videa-siri-r/r~9fadcb602a8c11e7afda0025900fea04/?_ga=1.138650100.692102308.1478616792

žebříček falešných zpráv pro rok 2017

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nasli-jsme-nejsdilenejsi-falesne-zpravy-uplynuleho-pulroku_1705240600_zlo

https://interaktivni.rozhlas.cz/dezinformace/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/neznami-vlastnici-redaktori-a-nepruhledne-finance-prectete-kdo-v-cesku-siri_1611250606_dbr