Genderová rovnost

Sousloví, které slýcháme čím dál častěji a ze kterého se stává magická formulka, kterou jisté kruhy lidí používají, aby dosáhli svých sobeckých cílů a zájmů. Svou reflexi tohoto tématu z biblického pohledu nabídl posluchačům stejnojmenné přednášky v neděli 18. března pastor Jednoty bratrské Tomáš Růžička.

Postavení a role žen se napříč historií značně měnila, od pravěkých matek-rodiček přes starověké ideály krásy a inspiraci umělců ve středověkou, boj o volební práva a snahu o zrovnoprávnění až po kariéru žen v módním a filmovém průmyslu ve 20. století.

Je potřeba chápat rovnost muže a ženy ve smyslu jejich stejné hodnoty jakožto lidských bytostí, které však nejlépe fungují spolu bok po boku právě díky svým rozdílům. Nesmíme přehlížet specifika obou pohlaví a ignorovat funkční, Bohem daný řád, který je pro nás ochranou. Jakékoli porušování konzervativních hodnot (například že rodinu tvoří muž a žena, žena rodí děti a věnuje jim v domácnosti více času,…) povede dlouhodobě k destabilizaci společnosti. Pokud si budeme omlouvat své nemorální jednání a v duchu humanismu jej legalizovat, (nařízení kolik žen musí být na pracovišti, právo na potrat, adopce dětí homosexuálními páry, registrované partnerství,..) nezajistíme si těmit zákony pokojný život, ale velké problémy.

Audio záznam.